Hem

Välkommen till Irakiska kulturföreningen i Malmö

Irakiska kulturföreningen i Malmö grundades i juni 1991 som en ideell förening med kulturella och sociala mål och är politiskt och religiöst obunden. Föreningen i sin verksamhet vänder sig till irakiska och andra kvinnor, män, ungdomar och barn oavsett deras tro, åsikter, religiösa, etniska och nationella tillhörighet.

Målen för föreningen är bland annat att uppmärksamma medlemmarnas intresse och verka för deras integration med samhället och också utveckla varierande aktiviteter i ett mångkulturellt samhälle.