Årsmöte

Tjugosjätte årsmöte av

Irakiska kulturföreningen i Malmö

 

Irakiska kulturföreningen i Malmö välkomnar alla medlemmar och gäster till  tjugosjätte årsmöte av vår förening som äger rum kl 17 på lördag den 17 januari 2015.

På årsmötet har alla deltagare rätt till att vara med i debatten och uttrycka sina åsikter och idéer. Men medlemmarna har dessutom rätt till att rösta och kandidera sig till alla föreningens organ.

 

Varmt välkommen till årsmötet!

Föreningens styrelse