Övrigt

Kandidat från Vänsterpartiet i det irakiska kultursamhällets gästfrihet i Malmö

Fredag, 10 – 05 – 2019
Sverige – Malmö

(Ny) Under Europaparlamentets valkampanj besökte Ms Ana Sussner som representerade Vänsterpartiet, Lina Nahr vid Irakiska kulturföreningen i Malmö. Syftet var att klargöra det svenska Vänsterpartiets politik i nivå med Europa och samt diskutera läget för att motarbeta de högerpartier som arbetar för att göra Europa endast för européer. Högerpartierna uppmuntrar även kapitalistklassen att utarbeta lagar mot invandrare och mänskliga rättigheter mot de arbetande klasserna i Europa.

Ms Ana betonade att kapitalistklassen och deras parti är ansvarig för migrationen i fattiga länder där klyftorna är höga när det kommer till lönerna, bostäderna samt tillhandahållande av tjänster i Europa. Det är även värt att betona hur viktig socialismen är för att förhindra extremhögern att nå Europaparlamentet.

website 3 website 4 website 5 website 6 website 7 website 1 website 2