Sport

Irakiska kulturföreningen i Malmö gratulerar den unga Fadel Al-Khamisi

att vinna ett mästerskap för de skandinaviska länderna, Förutom att tjäna

titeln ”Hero of Heroes” i Sports av (Jamal objekt)!

Observera att Fadel är son till föreningens medlem Jumaa Al-Khamisi (Abu Hazim)

som är en av de mest aktiva när han var i styrelsen och nu i föreningens liv.

Vi önskar Fadel all framgång i sportvärlden och uppskattar högt hans familjs roll

för uppmuntran och att stå vid sidan av deras son och hjälpte honom hela tiden.

Fadel Alkhamisi Fadel Alkhamisi 2 Fadel Alkhamisi 1