2010

Vår förening under 2010 släppt en diktsamling ”Att bära sin exil”

för diktare Adnan al-Sayegh. Boken innehåller en sammanställning av

dikter på arabiska och svenska.

Att bära sin exil

 

Aktiviteter för år 2010

Aktiviteter 2010, svenska, pdf